Deelnemers

# Naam Leeftijd Woonplaats
1 Anita Bacigalupo 38 Zoagli (It.)
2 Sipke Klaver 49 Rinsumageast
3 Antsje Vdberg groenewoud 49 Schagerbrug
4 Betty Schippers-van der Meer 49 Lutjegast
5 Richard Hellinga 50 Kollumerzwaag
6 Antje M. Koning 50 Buitenpost
7 Tsjikke Posthuma - de Vries 51 Driezum
8 Anne Van Dijk 52 Rinsumageast
9 Annechien van der Veen 52 Rinsumageast
10 pier de jong 52 rinsumageast
11 Wybren Jorritsma 52 Rinsumageast
12 Dineke De Vries 53 Houtigehage
13 Sjoerdtje De Vries 53 Waaxens
14 Rhonda Groothof Leystra 53 Tytsjerk
15 Ytje van de Hulsbeek-Visser 53 Berlicum
16 Henderikus Boers 54 Oentsjerk
17 Jenny Wijnia-Hoogstra 55 Burgwerd
18 Tineke de Vries 55 Oentsjerk
19 Sylvia Riemersma-Vries de 55 Rinsumageest
20 Oane Riemersma 55 Rinsumageest
21 Aly Klaver 56 Dokkum
22 Lieuwe Douwe deVries 56 Dokkum
23 Hillie Wielinga 56 Rinsumageast
24 Jan de Vries 56 Oentsjerk
25 Sidney Leystra 57 Dokkum
26 Matty van der Velde- van der Meer 57 Feanwalden
27 Klazien Bergsma-Huismans 57 EASTEREIN
28 Sybren Klaver 57 Damwâld
29 Alie Klaver-Postma 57 Damwâld
30 Willy Hofte-Klaver 57 Rinsumageast
31 Elske Haakma Jilderda 57 Rinsumageast
32 Edze Wielinga 58 Rinsumageast
33 Sia de Vries - v.d.Meer 58 Rinsumageast
34 Attje Meekma 58 Damwâld
35 Klaasje de Vries 58 Rinsumageast
36 Enne de Vries 59 Rinsumageast
37 Donnie de Vries 60 Rinsumageast
38 Doetie de Vries 60 Ternaard
39 Gelske van Hijum 60 Rinsumageast
40 Ietsje Hilverda-Kerkstra 60 Reitsum
41 Wilma Jilderda 61 Rinsumageast
42 Ali van der Schaaf-Klaver 61 Gytsjerk
43 Sita visser 61 Broeksterwoude
44 Siepy Van der Werff-Haakma 61 Dokkum
45 Pieter Veenstra 61 drachten
46 Terence Leystra 62 EPE
47 Bart van de Hulsbeek 62 Berlicum
48 Renny Riemersma 62 Leeuwarden
49 Ankie van Diermen-Riemersma 63 Amersfoort
50 Piet Salverda 63 Aldemardum
51 Lineke Kooij-de Groot 63 Dokkum
52 Reinder Boskma 63 Rinsumageest
53 Johan Holtrop 64 Bornwird
54 J. Meekma-van der Meer 64 Deinum
55 Fokke van Hijum 64 Rinsumageast
56 Ken Leystra 64 Readtsjerk
57 Andries Wiegersma 64 Sibrandahûs
58 Geeske Plantinga - van der Wal 64 Twijzelerheide
59 Pieter Duijff 64 Damwâld
60 Bob van Dijk 64 Burgum
61 Harm Wiegersma 64 Rinsumageast
62 Siebe de Vries 64 De Knipe
63 Klazien van der Veen 64 Arum
64 Wietske Vriesema-Talma 65 Burdaard
65 Jim Huismans 65 Rinsumageast
66 Grietje Drost Kooistra 65 Blije
67 Dicky Houtstra-de Vries 65 Rinsumageast
68 tsjikke reitsma-van hijum 65 ferwerd
69 Jannie Wijnsma-v.d Meer 65 Damwâld
70 Dieuwke Talma 66 Utrecht
71 Alie Peterson-van der Meer 66 Hurdegaryp
72 sjoukje dijkstra wiegersma 66 broeksterwoude
73 Willem Hiemstra 66 Damwâld
74 Jitse van der Bij 66 damwald
75 Sytze Falkena 66 Ihlow
76 Jeltsje Braaksma 67 Rinsumageast
77 Kees Van Dijk 67 Enkhuizen
78 Grietje De Groot-Dijk 67 Burdaard
79 Sjoukje Talstra-Prins 67 Dokkum
80 Sappy Bacigalupo-de Vries 67 Zoagli (Italië)
81 Jan van der Meer 67 Dokkum
82 afie van hijum 67 burdaard
83 hotze van Dijk 68 Damwald
84 Sytze Holtrop 68 Rinsumageast
85 Ritta van der Meulen 68 Edmonton (Canada)
86 Hermien Geertsma-van den Berg 68 Rinsumageast
87 Aukje De Groot-Raap 69 St. Catharines Canada
88 Janke Meerwijk 69 Wolvega
89 Hillie Tabak-Groenewoud 69 Harkema
90 Paulus Karskens 69 Utrecht
91 Hans Van der Veen 69 Arum
92 Aaf Claassen 69 Usquert
93 Rinske Van Stralen - van der Wal 69 Rotsterhaule
94 Betty van Duinen - Houtstra 70 Franeker
95 Janny Tiesnitsch Kooistra 70 Stiens
96 joop van der galien 70 balk
97 Betty Meindertsma-Hanenburg 70 Dokkum
98 Corrie Braaksma v.d. hoek 70 Rinsumageast
99 Hessel Groenewoud 71 Tietjerk
100 Age Geertsma 71 Rinsumageast
101 Griet Wiegersma 71 Rinsumageast
102 ity van der veen 71 kollum
103 Anny Hoekema-de Vries 71 Hiaure
104 Geert Meindertsma 71 Ouwsterhaule
105 Hendrica de Vries-Hanenburg 72 Leeuwarden
106 Jappy Talma 72 Hurdegaryp
107 Eggie Claassen 72 Usquert
108 Kees De Groot 72 St. Catharines
109 Annie de Vries-Faber 72 Rinsumageast
110 Titie Hiemstra-Wiegersma 72 Rinsumageast
111 Zwanie Keegstra 72 Ee
112 Tiety Epema 72 Burgum
113 J. de Groot-Visser 73 Dokkum
114 Etie Post-Feddema 73 Dokkum
115 Siety Prins 73 Dokkum
116 Lysbert Wiegersma 73 Beetsterzwaag
117 Harrie Rozema 73 Goirle
118 Otie Westerhof-Posthumus 73 Dalfsen
119 Jeanne Rozema - v.d. Dries 73 Goirle
120 Hiltje Algra – Klaver 73 Feanwâlden
121 T van Breeden-v.d.Veen 73 Rinsumageast
122 Johannes Postma 73 Burdaard
123 Annie van der Berg / Woudstra 73 Kootstertille
124 Alie Zuidema- de Vries 73 rinsumageest
125 Minne Jellema 73 Dokkum
126 Durkje Jellema 73 Dokkum
127 Henk van Dijk 73 Damwâld
128 Eppie Braaksma 73 Rinsumageast
129 Tettje v.d.Bij-Torensma 74 RINSUMAGEAST
130 Jan Boskma 74 Rinsumageast
131 Tjerk de Vries 74 Rinsumageast
132 Pieter De Groot 74 Burdaard
133 Johannes Plantinga 74 Dokkum
134 Agnes Bergsma-Feddema 75 Damwâld
135 Atze Pieter Van Stralen 75 Rotsterhaule
136 Wiekie de Haan 75 Hallum
137 Harmina Jong de - Krol 75 Rinsumageast
138 Zus Bruinsma-de Vries 75 Groningen
139 Aly Zijlstra-van Schepen 75 Damwâld
140 Lukkie de Vries-Palma 76 Rinsumageast
141 P.G Bij. 76 RINSUMAGEAST
142 Saakje van Koningsveld v.d.Bij 77 Leeuwarden
143 Gosse Hiemstra 77 Rinsumageast
144 Gerben Boskma 77 Harlingen
145 Henk de Vries 77 Rinsumageast
146 Martha Oegema - van Stralen 78 Dokkum
147 klaas van der heide 78 parrega
148 W van Breeden 78 Rinsumageast
149 Sake van der Bij 78 Rinsumageast
150 Jellie van der Bij - Prins 78 Rinsumageast
151 Fedde Scherjon 79 Oosterwolde
152 Jan Jong de 79 Rinsumageast
153 Line v.d .Bij 79 Damwald
154 Geartsje vd Galiën - Klaver 80 Stiens
155 Coenraad Hietkamp 80 Rinsumageast
156 G de Groot 80 Dokkum
157 Dieuwke Hietkamp 81 Rinsumageast
158 Rennie Talsma-Kooistra 81 Sint-Oedenrode
159 Durkje Raap-Posthumus 82 Rinsumageast
160 Jetze van der Werff 82 leeuwarden
161 Klaas Van der Bij 83 Buitenpost
162 Alle Raap 83 Rinsumageast
163 Hinke Klaver-Wijngaarden 83 Rinsumageast
164 Siemie Klaver 83 de Westereen
165 Tine Scherjon-Postmus 84 Oosterwolde
166 Gaatske Viering-Stellema 84 Rinsumageast
167 T.Anjema-van Schepen 85 Dokkum
168 Betty Sikma-Dijkstra 85 Rinsumageast
169 Jan Klaver 85 Rinsumageast
170 Boukje Koning-Talsma 85 Leeuwarden
171 Syb van der Meulen 85 Edmonton (Canada)
172 Joke de Vries-Bosch 86 Sibrandahûs
173 Arjen Wijngaarden 86 Damwâld
174 Jarig de Groot 86 Jannum
175 Antje van der Meer de Vries 93 Damwoude
Automatisch wordt uw naam op deze lijst gezet, indien u dat niet wenst stuur dan een mail naar : reunie.degeastsibrandahus@hotmail.com.